Dự đoán Kqxs MEGA 6/45

Cau Pascale Beiteri đã trả lời kho điều tra của thị trường chứng khoán Bắc Kinh rằng chủ đề của nghi phạm giao dịch nội bộ của chủ tịch không phải là cổ

Cập Nhật:2022-07-22 12:22    Lượt Xem:67

Cau Pascale Beiteri đã trả lời kho điều tra của thị trường chứng khoán Bắc Kinh rằng chủ đề của nghi phạm giao dịch nội bộ của chủ tịch không phải là cổ

Tháng Bảy, Chính tây (835185) đáp lại đơn thỉnh cầu của thị trường chứng khoán Bắc Kinh về các vấn đề liên quan tới việc đệ trình vụ kiện của chủ tịch tập hợp Tuyết. Công ty nói rằng sau khi xác nhận với ông ta đã xác nhận, chủ đề của nghi phạm giao dịch nội bộ của Tuyết không phải cổ phần của công ty, cũng không liên quan đến cổ phiếu ở Bắc Kinh. Theo thông báoCau Pascale, thì đúng hơn là tháng Bảy vừa nhận được thông báo từ người chủ tịch Tuyết vừa nhận được thông báo rằng mình đã nhận được thông báo về việc đệ trình một vụ phát hành bởi Trung Quốc Điều phối chứng khoán. Vào buổi chiều cùng ngàyCau Pascale, thị trường chứng khoán Bắc Kinh đã gửi một bức thư điều tra cho chính Che. Sau khi nhận được thư thỉnh cầu, Ban giám đốc và quản lý của công ty đã quan trọng với nó và tổ chức những nhân viên liên quan để thực hiện và trả lời các câu hỏi trong lá thư thỉnh cầu. Thực sự đưa tin cho biết, rất nhiều người đã làm việc với một người. Thực hiện chọn trường hợp với những lời tổng thống của bảng đồn đồi lời của Ban điện bảm đồi, và điệ Sản phẩm và hoạt động của công ty là bình thường, và quản lý của công ty sẽ tăng cường quản lý để đảm bảo sự ổn định của công ty và hoạt động bình thường của kinh doanh. 2đéo hiểu 2Yeah; để đáp ứng tác động của hồ s ơ này lên kế hoạch tái đầu tư của công ty, bei said that in the fact that he Xuso dc trình đơn để điều tra bởi Trung Quốc SEC Commission, the company didn't immediatelateled the conditions for uring cổ phiếu to particifer khảo cổ. The company is actively đang thảo about a plan to destroy the impact of the previous issum, and the following-up phát triển của công ty's cổ phiếu sẽ được xác định dựa vào sự tiến bộ xử lí của các vấn đề liên quan. Description

Mục Lục