Dự đoán Kqxs MEGA 6/45

Du Doan Sx Vt Hubba Province đã chuẩn bị và phát hành% 2múi giờ; Thứ tự hình thức Ghi chép 62

Cập Nhật:2022-05-29 09:35    Lượt Xem:77

Du Doan Sx Vt Hubba Province đã chuẩn bị và phát hành% 2múi giờ; Thứ tự hình thức Ghi chép 62

Buổi họp thứ ba của Hội đồng Lãnh địa tối đa của Hội đồng Lãnh thổ 13th Cung, tổ chức ở Hán. Trong cuộc họp, chính phủ tỉnh quốc Cung Cung đã trình báo với Ủy ban Giám đốc Hội đồng tỉnh lẻ về việc áp dụng các quy định về việc phát triển giáo dục gia đình tại tỉnh Thiên Cung (ở đây gọi là quy định). Tới bây giờ, tỉnh đã ban hành 62 lệnh giám sát, xử lý các trường hợp bảo vệ vi phạm vài người tám tuổi, và đã đề xuất và ủng hộ sự bác bỏ các chứng nhận bảo hộ trong vòng 36. Ngày tháng giêng, 22Du Doan Sx Vt, 2021Du Doan Sx Vt, cuộc họp hai mươi của ủy ban đứng đầu của Hội đồng Nhân dân Quốc gia 13th thuộc tỉnh quốc gia Cung, đã đồng ý chấp thuận việc áp dụng quy định về việc phát triển giáo dục gia đình tại tỉnh Cung, và s ẽ bắt đầu vào tháng 1, 2021. Kể từ khi quy định được áp dụng hơn một năm, tỉnh tổ chức Hub đã thực hiện một phi công sửa chữa thử nghiệm gia đình, và thành lập một tổ chức thử nghiệm gia đình đặc biệt hoặc một đội thử nghiệm. Trong phiên tòa xét xử các trường hợp, sẽ có lệnh giáo dục gia đình cho trẻ em trong các vấn đề giáo dục, hành vi xấu hay tội ác. Giám s át và thúc giục người bảo hộ thực hiện nghĩa vụ giám hộ theo luật, ban hành lệnh giám sát và bảo hộ, và đề nghị và hỗ trợ các bộ phận, tổ chức hay cá nhân liên quan đến việc khiếu nại trước tòa để thu hồi khả năng của người bảo hộ vi phạm nghiêm trọng sức khỏe tinh thần và vật lý của trẻ em. Nó nói ra nó nói ra nó cho các gia đình nội lệnh gia đình dạy ngọn nguồn dạy (Chàng hình: rất, rất nhiều lệnh gia đình, hành và ban tặng nhiệm theo lệnh 62, hành xử vị bạn tám người, và đã đền bảo gia định yêu cấp và yêu cầu hộ. Chúng ta sẽ thực hiện nghiêm khắc các hành vi phạm pháp và hình sự chống lại trẻ em, như buôn lậu, xâm phạm tình dục, bỏ trốn và lạm dụng, cũng như các loại ma túy bất hợp pháp và hình sự ở trường và xung quanh khuôn viên trường. Chúng ta sẽ tăng cường quy định các địa điểm làm việc phục vụ internet, thực hiện hành động đặc biệt để giám sát thị trường mạng và cải thiện thị trường cho sự phát lành mạnh của trẻ em. Dễ dàng hơn nhiều so với những vụ án hình sự và an ninh xã hội...đã được điều tra và xử lý ở trong tỉnh, 3452 tội phạm đã bị bắt giữ và nhiều hơn 3600 vụ án tội phạm liên quan đến Internet đã được điều tra và xử lý. Sáu tuần trước các đơn vị kinh doanh văn hóa và du lịch đã được kiểm tra, 34 được yêu cầu sửa chữa, 22 bị ra lệnh đình chỉ doanh nghiệp để được sửa chữa, và 11 đã bị thu hồi giấy phép. Phụ nữ và trẻ em là mục tiêu chủ chốt của hỗ trợ pháp lý, và chấp nhận, kiểm tra và phân công. Description

Mục Lục