Dự đoán Kqxs MEGA 6/45

Kqxsmb 200 Ngay Gan Day Hạ Chí tôn, giám đốc điều hành của hiệp hội thông tin Trung Quốc, phối hợp xây dựng thông tin mới

Cập Nhật:2022-05-28 06:40    Lượt Xem:116

Kqxsmb 200 Ngay Gan Day Hạ Chí tôn, giám đốc điều hành của hiệp hội thông tin Trung Quốc, phối hợp xây dựng thông tin mới

Tên đầu tiên: hỗ trợ xây dựng thông tin mới Nguồn: ngày kinh tế A, bọn tôi Người có trách nhiệm với bộ phận công nghiệp và công nghệ thông tin gần đây đã chỉ ra rằng để có thể phối hợp hiệu quả trong việc ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh và phát triển kinh tế và xã hội, chúng ta phải tập trung tất cả vào việc đảm bảo giao thông ổn định, giúp đỡ các công ty giải cứu, tăng cường nhu cầu gia đình và tăng tỷ lệ mong đợi. Trong số đó, chìa khóa để thúc đẩy khả năng tăng trưởng là làm hết sức mở rộng nhu cầu trong nước. Dựa trên sự kết hợp giữa ngắn, giữa và dài hạn, việc tăng cường nhu cầu trong nước nên bắt đầu từ việc tăng cường đầu tư và tiêu thụ cùng lúc, và tập trung vào việc phát triển một cách phối hợp mới cho cấu trúc và tiêu thụ mới. Description Trong phần ba của sự tăng trưởng kinh tế, xuất khẩu là nhu cầu bên ngoài, và đầu tư và tiêu thụ là nhu cầu trong nước. Trong tương lai và dài hạn, nhờ sự thay đổi của giai đoạn phát triển kinh tế, chiến lược yêu cầu trong nước đang chuyển từ giai đoạn tiến hóa nhanh chóng và phá sản đến giai đoạn công nghiệp và xây dựng nhà đất, tập trung vào cả đầu tư và tiêu thụ. Chỉ cần tăng đầu tư và tiêu thụ làm động cơ hai để kích hoạt nhu cầu trong nước chúng ta có thể ổn định tình hình kinh tế cơ bản và đảm bảo thực hiện nhiều mục tiêu như là ngăn chặn dịch bệnh, thiết lập nền kinh tế vững chắc và phát triển. Description It is ngày càng cấp bách để phát triển chi tiêu và đầu tư. It is very important to detective the direction and field of expansin. Bản chất không phải là giải phóng tiêu thụ kiềm chế và đóng băngKqxsmb 200 Ngay Gan Day, cũng không phải đẩy nhanh việc xây dựng các dự án lớnKqxsmb 200 Ngay Gan Day, cả hai đều là vùng cổ phiếu, đối diện với trần nhà, và chỉ đóng góp cho nhu cầu và tăng trưởng trong nước. Điều này cũng có nghĩa là nền tăng trưởng ổn định kinh tế nên ổn định cổ phiếu càng nhiều càng tốt, nhưng điều quan trọng nhất là phải làm một công việc tăng dần tốt. Trong số hai động cơ nhu cầu trong nước, sự tăng trưởng các khoản đầu tư chủ yếu phụ thuộc vào xây dựng một cơ sở mới, tức là, một cơ sở ngầm mới. Sự tăng dần tiêu thụ phụ thuộc chủ yếu vào việc mới tiêu thụ và nâng cấp tiêu thụ, tức là tái tiêu thụ. Description Nhiều chính sách đã được phát hành trong những năm gần đây. Về việc xây dựng mới cấu trúc thông tin, dự kiến sẽ đẩy nhanh tiến trình xây dựng của kênh 5k, trung tâm dữ liệu và các thông tin khác. Về mặt tiêu thụ mới, nó được nhấn mạnh trồng trọt và phát triển thêm tiêu thụ mới và nâng cấp lợi nhuận để bù đắp cho tiêu thụ vật chất và tiêu thụ dịch vụ. Tuy nhiên, trong quá trình ứng dụng cụ thể, nhờ sự phối hợp và phối hợp giữa các bộ phận khác nhau và các vùng, cũng như tính trì trệ của chiến lược yêu cầu gia truyền và suy nghĩ về giá trị đầu tư trên tiêu thụ, sự hiểu biết về định dạng kinh doanh mới và cách thức mới có một tiến trình gia tăng dần. Mặc dù trên hết, sự phát triển của cấu trúc mới và sự tiêu thụ mới có tiến bộ khác nhau, so với việc tăng dần nhu cầu tăng trưởng ổn định để phát triển, nhưng vẫn cần phải tăng cường sự phát triển phối hợp giữa hai thứ. Description Mục đích của chúng ta là hỗ trợ cho cơ sở mới và lợi dụng mới. Chúng ta nên dựa vào một cơ sở mới và một công việc tốt dựa trên cùng một cốt lõi kĩ thuật số và thông minh. Một mặt, chúng ta nên tăng tốc cho hệ thống mới, mở rộng không gian phát triển mới để tiêu thụ và cải thiện kinh nghiệm của người dùng. Tập trung vào việc tăng cường tiêu thụ mới, thúc đẩy nhu cầu thị trường và cải thiện tình huống ứng dụng cho cơ sở mới. Trong quá trình này, ba nguyên tắc phải được tôn trọng. Description Đầu tiên, hướng yêu cầu. Cơ sở mới sẽ kết nối các nhu cầu tiêu thụ tận thế, xây dựng một nền kinh tế số mới, tạo dựng một sự hỗ trợ phát triển chất lượng cao, và xây dựng một lợi thế mới của việc tự tin cao cấp và tự cải thiện dựa trên việc đáp ứng, thích ứng và đáp ứng nhu cầu, dựa trên việc lãnh đạo, phục vụ và tạo nhu cầu. Sự tiếp xúc mới sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cơn đau, xác định rõ các mục tiêu và tăng hiệu quả cho các khoản đầu tư mới, đất trồng và lãnh đạo xây dựng các mạng lưới mới, các cơ sở mới, các platform mới và các thiết bị mới. Trong số đó, thị trường mới tiêu thụ thông tin là một không gian rộng lớn dành cho dịch vụ tiêu diệt người tiêu dùng, nó được dự kiến tích lũy năng lượng mới khổng lồ, kích hoạt và tạo ra một nguồn năng lượng nhu cầu mới mới trong nước nhờ hai chiều vận chuyển, và một nguồn tăng trưởng bền vững cho hệ thống mới và một số tiêu thụ mới. Description thứ hai là sự kết hợp dài và ngắn. Cần phải làm rõ các khu vực chủ chốt và mối liên kết chủ chốt của việc hỗ trợ cộng tác xây dựng một cơ sở mới và xây dựng mới, và ưu tiên việc sắp xếp các cơ sở xây dựng mới có tác động động động động động mạnh mẽ lên đầu tư và tiêu thụ và một hiệu nhân lực lớn hơn, như 5g, trung tâm dữ liệu và các dự án khác có động lực mạnh. Trong một thời gian dài, những dự án này có thể đáp ứng nhu cầu nâng cấp công nghiệp, và trong một thời gian ngắn, họ cũng có thể cung cấp thiết bị phần cứng hỗ trợ cho nhu cầu mới, như tiêu thụ mạng, và đóng góp tác động kéo dài của các khoản đầu tư vào sự tăng trưởng ổn định. Tuy nhiên, chúng ta phải tận dụng khả năng mới của tiêu thụ thông tin, tiêu thụ điện tử và tiêu thụ màu xanh, đẩy nhanh việc hoà nhập và áp dụng các công nghệ số như dữ liệu lớn, hệ thống máy tính đám mây, trí thông minh nhân tạo và hệ thống chắn với các công nghệ theo chiều dọc như năng lượng và giáo dục, và đóng góp phần hấp dẫn của tiêu thụ trong vòng kinh tế. Description thứ ba, xem xét chung. Dựa trên thị trường thống nhất quốc gia, kết hợp hoàn to àn các đặc điểm công nghiệp khu vực, quỹ phát triển và yêu cầu thị trường, tăng cường thiết kế cấp cao và kế hoạch khoa học, triển khai các cơ sở tiên tiến, và làm mọi thứ có thể để thúc đẩy sự hăng hái của các cầu chợ khác nhau, đặc biệt là các công ty tư. Chúng ta s ẽ mở rộng các khu vực truy cập, giảm ngưỡng đầu tư, tăng cường tín dụng, để lại đủ không gian, cho đủ các chính sách, và tăng cường quyền lực. Description The autor is the executive director of China Information Association and the president thuộc New Econo Research Institute) Okay. Thông tin chất lượng, cách giải thích chính xác, mọi ứng dụng ở đảo Sinai. Oh, my God! Oh, my God!

Mục Lục